Dinçeller Legal ailesi olarak yurt içi ve yurt dışında yer alan kişi ve kurumlara birçok alanda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku alanında müvekkillerimize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunan büromuz bununla birlikte dava takibi hususunda da müvekkillerimize ihtilafların çözümü konusunda destek vermektedir. Dinçeller Legal olarak tüm ticari davalarınızın çözümü noktasında da hukuki destek sağlamaktayız. Müvekkil şirketlerin olağan faaliyetleri kapsamında her türlü sözleşmelerinin incelenmesi, yorumlanması ve müzakere edilmesinde görev almakta ve süreç yönetiminde müvekkillerimize destek vermekteyiz. Tüm bunların yanı sıra büromuz İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, Borçlar Hukuku , Medeni Hukuk , Taşımacılık Hukuku vb. birçok alanda ihtilaf çözümlerinde avukatlık danışmalığı ve hizmetleri sunmaktadır. Avukatlarımız yalnızca var olan sorunlarınıza ilişkin destek vermekle kalmayıp sorunlarınız ortaya çıkmadan önleyici hukuk kapsamında müvekkillerine destek sağlamaktadır.

                               Dinçeller Legal ailesi Girişimcilere de hukuki destek sağlayarak Start Up Şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Dinçeller Legal’in en önemli amaçlarının başında ise yenilikleri sürekli takip ederek gelişen , yaratıcı çözümler sunarak standart kalıpların dışına çıkan  kaliteli bir hukuk bürosu olmak gelmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz yerli ve yabancı müvekkillerimize gayrimenkullerinin alımı, satımı, kiralanması süreçlerinde gerçekleşen hukuki sürecin yönetimi noktasında hizmet vermektedir. Tüm bunların yanı sıra ekibimiz Kamulaştırma, Kentsel dönüşüm, Tapu iptal ve Tescil , Kiralama sözleşmeleri ,mülkiyet uyuşmazlıkları vb. tüm tapu işlemlerinizin süreç takibi ve yönetimi hususunda hukuki hizmet sunmaktadır.

Ticaret Hukuku

Dinçeller Legal ailesi olarak şirketlerin sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin olarak hukuki hizmet vermekteyiz.Müvekkillerimize, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması ile özel düzenlemelerden ve yasalardan kaynaklı her konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte bu ve benzer işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda da hukuki destek sağlanmaktadır. Tüm bunlarla birlikte büromuz şirketler hukuku, haksız rekabet vb. başta olmak üzere Şirketler ve Ticaret Hukukundan kaynaklı tüm ihtilaflarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Fikri Mülkiyet Ve Bilişim Hukuku

Büromuz Bilgi Teknolojileri Hukuku, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması, İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve dava süreci yönetimi gibi alanlarda hizmet vermektedir. Bununla birlikte İnternet ortamında yapılan kişilik hakkı ihlalleri nedeniyle açılan veya açılacak olan tazminat ve ceza davaları ile İnternette yapılan telif hakkı ihlalleri gibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan ihtilafların çözümü noktasında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Borçlar Ve Aile Hukuku

Büromuz avukatlarınca sözleşmeler ve sözleşmelerin ifasından doğan uyuşmazlıklar ile aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda hukuki hizmetler verilmektedir. Tüm bunların yanı sıra miras hukuku alanında ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık gibi diğer konularda yerli ve yabancı müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukukunda gerçekleşen gelişmeler ile işçi ve işverenler arasında gerçekleşen uyuşmazlıkların çözümü noktasında verdiğimiz hizmet ile birlikte uyuşmazlıkların minimuma indirilmesi amacıyla önleyici hukuk anlamında da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. İş sözleşmelerinin hazırlanması, işverenin yükümlülükleri ile iş güvenliği ve sosyal güvenlik mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Müvekkillerimiz, taraf oldukları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar, rücu davaları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı tüm davalarda tarafımızca temsil edilmektedir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında müvekkillerimize soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

Ülkemizin bulunduğu konum sebebiyle oldukça yoğun olarak göç alıp vermekteyiz. Bu kapsamda büromuz avukatları yabancılar hukuku anlamında kapsamlı bir hukuki hizmet sağlamaktadır. Yabancı ülke vatandaşlarının Çalışma İzinlerinin alınması, Oturma izni prosedürlerinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan birçok alanda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Girişimcilik Hukuku Ve Start Up Şirketler

Büromuz avukatlarınca da oldukça önem verilen girişim şirketlerine girişim şirketleri ile ilgili olarak faaliyette bulunmaya karar verdikleri ilk aşamadan itibaren danışmanlık hizmeti vermekteyiz.Kuruluş ve yatırım alma aşamalarında sağlıklı bir kurumsal yapının kurulması amacıyla hukuki destek sağlamaktayız.

Taşıma Hukuku

Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi konusunda da eğitim sahibi olan kurucu avukatımız ulusal ve uluslararası mal alım ve satımı, gümrük sorunları, deniz, hava ve kara araçları ile yük ve insan taşınması, lojistik, depolama ve antrepo hizmetleri, hava ve kara araçları alım satımı ve finansmanı başta olmak üzere lojistik ve taşımacılık hukuku üzerine her tür hukuki sorunun çözümü konusunda müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktadır.